Føl fra 2012

Føl avlet på stutteri Almindingen i år 2012.

 

  • Mökkvig fra Almindingen.    Blup 104.

Efter: Manadis fra Almindingen & Erfingi fra Grafakoti

IMG_0048

  • Tindur fra Almindingen.    Blup 105.

Efter: Tindra fra Ketilsstödum & Flögri frá Hábæ

IMG_0047