Føl fra 2011

Føl avlet på stutteri Almindingen i år 2011.

 

  • Unndís fra Almindingen.    Blup 106

Efter: Úa fra Lille Nørregård & Var fra Vestra-Fiflholti.