Føl fra 2019

Føl avlet på stutteri Almindingen i år 2019